Sản phẩm

Nạm Bò Úc Đông Lạnh

Trọng lượng: 7 - 8kg. Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông Trọng lượng: 7 - 8kg. Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông
Mã SP: 267

150,000 VNĐ

Trọng lượng: 7 - 8kg.

Hàng đông lạnh.

Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông

Đơn vị tính: Kg

Cùng danh mục

No reviews
167,000 VNĐ
No reviews
198,000 VNĐ
No reviews
168,000 VNĐ
No reviews
242,000 VNĐ
No reviews
440,000 VNĐ
No reviews
246,000 VNĐ