Sản phẩm

Nạc Mông Bò Úc (Drump)

Trọng lượng 4 - 5 kg. Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông Trọng lượng 4 - 5 kg. Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông
Mã SP: 270

198,000 VNĐ

Trọng lượng 4 - 5 kg.

Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C.

Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông

Đơn vị tính: Kg

Cùng danh mục

No reviews
167,000 VNĐ
No reviews
168,000 VNĐ
No reviews
242,000 VNĐ
No reviews
150,000 VNĐ
No reviews
440,000 VNĐ
No reviews
246,000 VNĐ