Sản phẩm

Dẻ Sườn Bò Úc Đông Lạnh

Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông
Mã SP: 268

242,000 VNĐ

Hàng đông lạnh.

Bảo quản -18đ C.

Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông

Đơn vị tính: Kg

Cùng danh mục

No reviews
167,000 VNĐ
No reviews
198,000 VNĐ
No reviews
168,000 VNĐ
No reviews
150,000 VNĐ
No reviews
440,000 VNĐ
No reviews
246,000 VNĐ