Sản phẩm

Đầu Thăn Ngoại Bò Úc Đông Lạnh

Trọng lượng: 4 - 5kg. Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông Trọng lượng: 4 - 5kg. Hàng đông lạnh. Bảo quản -18đ C. Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông
Mã SP: 266

290,000 VNĐ

Trọng lượng: 4 - 5kg.

 Hàng đông lạnh.

Bảo quản -18đ C.

Làm chín trước khi ăn, không tái đông sau khi rã đông

Đơn vị tính: Kg

Cùng danh mục

No reviews
167,000 VNĐ
No reviews
198,000 VNĐ
No reviews
168,000 VNĐ
No reviews
242,000 VNĐ
No reviews
150,000 VNĐ
No reviews
440,000 VNĐ
No reviews
246,000 VNĐ